Oferta edukacyjna
Sprawdź dlaczego warto pozostawić dziecko pod opieką naszego żłobka

W naszym żłobku rozwój dziecka zapewniają liczne zajęcia, w tym językowe, ruchowe, muzyczne, a także sensoryczne i sensoplastyczne.

Włączenie do programu naszego żłobka nauczania języka angielskiego sprawi, że dzieci będą w stanie opanować język w sposób naturalny i bezstresowy, ponieważ będą miały zapewniony stały z nim kontakt.

Podczas zasypiania naszym maluchom będą towarzyszyły dźwięki muzyki Mozarta, Bacha i Chopina. Muzyka poważna działa na nastój i emocje, stymuluje rozwój mózgu, pamięci i poczucia przestrzeni. Dziecku słuchającemu muzyki klasycznej łatwiej przychodzi nauka czytania, pisania, liczenia, logicznego myślenia, a przede wszystkim nauka języków obcych.

Zapewniamy żywienie w formie cateringu, dopasowanego do upodobań i potrzeb żywieniowych naszych dzieci.